F02 Dvojitý Twister

Vonkajší fitness stroj Dvojitý twister slúži na spevnenie a posilňovanie svalov bokov a bedrovej časti chrbtice, čo napomáha k správnemu držaniu tela. Cvičenie na dvojitom twistri je vhodné aj na rehabilitačné účely.

Ako cvičiť: 

  1. Postavte sa čelom k stredu fitness stroja a oboma rukami pevne uchopte kruhovú rukoväť
  2. Umiestnite obe nohy na šedú rotačnú plošinu a otáčajte ich zo strany na stranu pomocou použitia brušných svalov. 
  3. Pri cvičení musíte stáť rovno a vzpriamene.
  4. Neotáčajte sa príliš prudko. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby.
  5. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F02 Dvojitý Twister

Ako cvičiť na F02 Dvojitý Twister

Namáhané svaly na F02 Dvojitý Twister

Namáhané svaly na F02 Dvojitý Twister

Fitness stroje F02 Dvojitý Twister katalógový list

Katalógový list na stiahnutie