F03 Twister & Stepper

Vonkjaší fitness stroj Twister & Stepper slúži na spevnenie a posilňovanie svalov bokov a bedrovej časti chrbtice, spevňovanie dolných končatín, formovanie sedacích svalov a línie bokov. Cvičenie na twisteri napomáha k správnemu držaniu tela. Cvičenie na stepperi spevňuje dolné končatiny, formuje sedacie svaly a líniu bokov.

Ako cvičiť:

Twister

  1. Postavte sa čelom k stredu fitness stroja a oboma rukami pevne uchopte rukoväť
  2. Umiestnite obe nohy na šedú rotačnú plošinu a otáčajte ich zo strany na stranu pomocou použitia brušných svalov. 
  3. Pri cvičení musíte stáť rovno a vzpriamene.
  4. Neotáčajte sa príliš prudko. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby.
  5. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Stepper

  1. Pevne uchopte rukoväte a postavte sa na pedále tak, aby ste boli tvárou k stredu stroja.
  2. Jednu nohu zatlačte dole tak, aby bola vystretá. Zároveň druhú nohu dajte hore tak, aby ste mali ohnuté koleno.
  3. Držiaky rukami tlačte hore a dole v opačnom smere ako nohy.
  4. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby.
  5. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F03 Twister & Stepper

Ako cvičiť na F03 Twister & Stepper

Namáhané svaly na F03 Twister & Stepper

Namáhané svaly na F03 Twister & Stepper

Fitness stroje F03 Twister & Stepper katalógový list

Katalógový list na stiahnutie