F04 Dvojitý Stepper

Vonkajší fitness stroj Dvojitý stepper slúži na spevnenie spodnej časti tela, formuje dolné končatiny, sedacie svaly a líniu bokov. Cvičenie je šetrné ku kolenným a bedrovým kĺbom a je teda vhodné aj pre starších ľudí.

Ako cvičiť:

  1. Pevne uchopte rukoväte a postavte sa na pedále tak, aby ste boli tvárou k stredu stroja.
  2. Jednu nohu zatlačte dole tak, aby bola vystretá. Zároveň druhú nohu dajte hore tak, aby ste mali ohnuté koleno.
  3. Držiaky rukami tlačte hore a dole v opačnom smere ako nohy.
  4. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby.
  5. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F04 Dvojitý Stepper

Ako cvičiť na F04 Dvojitý Stepper

Namáhané svaly na F04 Dvojitý Stepper

Namáhané svaly na F04 Dvojitý Stepper

Fitness stroje F04 Dvojitý Stepper katalógový list

Katalógový list na stiahnutie