F12 Lavička Ľah - Sed

Vonkajší fitness stroj Lavička Ľah - sed je určený na komplexné posilnenie a spevnenie brušných svalov. Posilňovanie brušných svalov na lavičke je efektívne a zaistí ploché brucho.

Ako cvičiť:

  1. Ľahnite si na chrbát s nohami zapretými pod opierkami.
  2. Prekrížte si ruky na hrudi.
  3. Nedávajte ich za hlavu alebo za krk.
  4. Pomaly zdvihnite vrchnú časť tela z lavičky, pričom sa ohnete v bokoch.
  5. Nadychujte sa pri zdvíhaní, vydychujte pri návrate nadol.
  6. Pohyb by mal byť kontrolovaný v oboch smeroch.
  7. Ak máte akékoľvek problémy s chrbticou, postupujte veľmi opatrne.
  8. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F12 Lavička Ľah - Sed

Ako cvičiť na F12 Lavička Ľah - Sed

Namáhané svaly na F12 Lavička Ľah - Sed

Namáhané svaly na F12 Lavička Ľah - Sed

Fitness stroje F12 Lavička Ľah - Sed katalógový list

Katalógový list na stiahnutie