F16 Posilňovací Stroj na Hrudník

Vonkajší fitness stroj Posilňovací stroj na hrudník slúži na cvičenie, ktoré prispieva k nárastu sily a svalovej hmoty v oblasti hrudníka a horných končatín.

Ako cvičiť: 

  1. Sadnite si na sedák a dbajte, aby ste mali vystretý chrbát.
  2. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte dopredu, až kým nemáte takmer úplné vystreté a rovné ruky.  Zároveň sa nadychujte.
  3. Pomaly vráťte ruky do štartovacej pozície, pričom postupne vydychujete.
  4. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
  5. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F16 Posilňovací Stroj na Hrudník

Ako cvičiť na F16 Posilňovací Stroj na Hrudník

Namáhané svaly na F16 Posilňovací Stroj na Hrudník

Namáhané svaly na F16 Posilňovací Stroj na Hrudník

Fitness stroje F16 Posilňovací Stroj na Hrudník katalógový list

Katalógový list na stiahnutie