F18 Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Vonkajší fitness stroj Posilňovací stroj na hrudník - výtlak - slúži na nárast sily a svalovej hmoty v oblasti hrudníka, ramien a horných končatín.

Ako cvičiť: 

  1. Sadnite si rovno na sedák a dbajte na to, aby ste mali vystretý chrbát.
  2. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte dopredu, až kým nemáte takmer úplne vystreté a rovné ruky.
  3. Následne ruky vráťte do východzej polohy.
  4. Vydychujte pri tlačení rúk nahor, nádych urobte pri návrate do východzej polohy.
  5. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
  6. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F18 Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Ako cvičiť na F18 Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Namáhané svaly na F18 Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Namáhané svaly na F18 Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Fitness stroje F18 Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak katalógový list

Katalógový list na stiahnutie