F19 Posilňovací Stroj Horných Končatín

Vonkajší fitness stroj Posilňovací stroj horných končatín slúži na precvičenie, spevnenie a nárast svalovej hmoty hornej časti tela: svaly chrbta, ramien, pŕs a horných končatín.

Ako cvičiť:

  1. Sadnite si na sedák s vystretým chrbtom a tvár nasmerujte k zariadeniu.
  2. Pevne uchopte obe rukoväte.
  3. Pomaly ťahajte rukoväte dole, až kým ruky nebudete mať na úrovni hrudníka.
  4. Rukoväte pomaly vráťte do pôvodnej polohy.
  5. Nádych vykonajte pri pohybe rúk nadol, výdych pri pohybe nahor.
  6. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
  7. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F19 Posilňovací Stroj Horných Končatín

Ako cvičiť na F19 Posilňovací Stroj Horných Končatín

Namáhané svaly na F19 Posilňovací Stroj Horných Končatín

Namáhané svaly na F19 Posilňovací Stroj Horných Končatín

Fitness stroje F19 Posilňovací Stroj Horných Končatín katalógový list

Katalógový list na stiahnutie