F23 Dvojitý posilňovač nôh

Vonkajší fitness stroj Dvojitý posilňovač nôh je cvičebné zariadenie určené na vytvarovanie a posilnenie svalov vnútorných a vonkajších stehien. Prispieva k lepšej koordinácii pohybov a k lepšej stabilite tela.

Ako cvičiť: 

  1. Oboma rukami pevne uchopte rukoväť a postavte sa na pedále tvárou k zariadeniu.
  2. Zatlačte nohy na protiľahlé strany len do pozície, ktorá vám je pohodlná.
  3. Nohy následne vráťte späť do východzej polohy.
  4. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
  5. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F23 Dvojitý Posilňovač nôh

Ako cvičiť na F23 Dvojitý Posilňovač nôh

Namáhané svaly na F23 Dvojitý Posilňovač nôh

Namáhané svaly na F23 Dvojitý Posilňovač nôh

Fitness stroje F23 Dvojitý posilňovač nôh katalógový list

Katalógový list na stiahnutie