F24 Posilňovač brušných svalov

Vonkajší fitness stroj Posilňovač brušných svalov je zariadenie určené na komplexné precvičenie brušných svalov. Okrem nich sú pri cvičení na posilňovači brušných svalov zapojené aj svaly predlaktia, ramien a chrbta.

Ako cvičiť: 

  1. Postavte sa rovno s vystretým chrbtom a pevne sa oprite o dosku.
  2. Pevne uchopte rukoväte s lakťami položenými na opierke.
  3. Nohy majte vystreté a pomaly ich zdvíhajte, až kým nie sú kolmo na vaše telo.
  4. Nadychujte sa pri dvíhaní nôh, vydychujte pri ich spúšťaní.
  5. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby pri dvíhaní aj spúšťaní nôh.
  6. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F24 Posilňovač brušných svalov

Ako cvičiť na F24 Posilňovač brušných svalov

Namáhané svaly na F24 Posilňovač brušných svalov

Namáhané svaly na F24 Posilňovač brušných svalov

Fitness stroje F24 Posilňovač brušných svalov katalógový list

Katalógový list na stiahnutie