F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda

Vonkajší fitness stroj Posilňovač brušných svalov a hrazda je zariadenie určené na komplexné precvičenie brušných svalov. Okrem nich sú pri cvičení na zariadení zapojené aj svaly predlaktia, ramien a chrbta.

Ako cvičiť:

Posilňovač brušných svalov

 1. Postavte sa rovno s vystretým chrbtom a oprite sa o dosku.
 2. Pevne uchopte rukoväte s lakťami položenými na opierke.
 3. Pomaly dvíhajte nohy do vodorovnej polohy alebo ich v kolenách skrčte a dvíhajte.
 4. Potom sa vráťte do pôvodnej polohy.
 5. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
 6. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Hrazda

 1. Uchopte tyče a pomaly ruky ohýbajte v lakťoch.
 2. Hlavu a ramená zdvihnite nad tyče.
 3. Potom sa pomaly spustite dole a vydýchnite.
 4. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
 5. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda

Ako cvičiť na F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda

Namáhané svaly na F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda

Namáhané svaly na F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda

Fitness stroje F25 Posilňovač brušných svalov a hrazda katalógový list

Katalógový list na stiahnutie