F27 Hyperextenzia

Vonkajší fitness stroj Hyperextenzia zvyšuje flexibilitu a silu chrbta, pásu a brušných svalov.

Ako cvičiť:

  1. Zaprite sa o základňu a rukami pevne uchopte rukoväte.
  2. Telo položte tak, aby bolo pohodlne na podložke a vodorovne s ňou.
  3. Prekrížte ruky na hrudi. Pomaly ohnite hornú časť tela k zemi až do bodu, ktorý vám je príjemný.
  4. Pomaly sa vráťte do základnej pozície.
  5. Vydychujte pri pohybe smerom dole, nadychujte sa pri návrate.
  6. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
  7. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F27 Hyperextenzia

Ako cvičiť na F27 Hyperextenzia

Namáhané svaly na F27 Hyperextenzia

Namáhané svaly na F27 Hyperextenzia

Fitness stroje F27 Hyperextenzia katalógový list

Katalógový list na stiahnutie