F29 Precvičovanie kĺbov

Vonkajší fitness stroj Precvičovanie kĺbov umožňuje cvičenie, ktoré zvyšuje pohyblivosť a pomáha tvarovať svalstvo na hrudi, ramenách, rukách a chrbte.

Ako cvičiť:

  1. Rozkročte sa na šírku ramien a postavte sa tak, aby bol hrudník v strede medzi dvoma kolesami.
  2. Uchopte obe kľučky a otočte kolesá tak, aby boli čo najvyššie.
  3. Súčasne otáčajte ľavým kolesom proti smeru a pravým v smere hodinových ručičiek.
  4. Na zlepšenie efektivity cvičenia striedajte smery otáčania.
  5. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
  6. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F29 Precvičovanie kĺbov

Ako cvičiť na F29 Precvičovanie kĺbov

Namáhané svaly na F29 Precvičovanie kĺbov

Namáhané svaly na F29 Precvičovanie kĺbov

Fitness stroje F29 Precvičovanie kĺbov katalógový list

Katalógový list na stiahnutie