F30 Precvičovanie ramien

Vonkajší fitness stroj Precvičovanie ramien je určený na cvičenie, ktoré zvyšuje silu a flexibilitu v ramenách.

Ako cvičiť:

  1. Postavte sa oproti kolesu tvárou k zariadeniu.
  2. Uchopte obe rukoväte oboma rukami.
  3. Súčasne otáčajte kolesá v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
  4. Na zlepšenie efektivity cvičenia striedajte smery otáčania.
  5. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
  6. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F30 Precvičovanie ramien

Ako cvičiť na F30 Precvičovanie ramien

Namáhané svaly na F30 Precvičovanie ramien

Namáhané svaly na F30 Precvičovanie ramien

Fitness stroje F30 Precvičovanie ramien katalógový list

Katalógový list na stiahnutie