F32 Rebrina

Vonkajší fitness stroj Rebrina pomáha tvarovať brušné svaly a zároveň zvyšuje silu horných končatín.

Ako cvičiť: 

  1. Postavte sa vzpriamene chrbtom k zariadeniu a pevne sa pritlačte na dosku.
  2. Uchopte rukoväť nad sebou.
  3. Pomaly zdvíhajte vystreté nohy smerom hore, až kým nie sú kolmo na vaše telo.
  4. Nadychujte sa pri pohybe nôh nahor, vydychujte pri pohybe nôh nadol.
  5. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
  6. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F32 Rebrina

Ako cvičiť na F32 Rebrina

Namáhané svaly na F32 Rebrina

Namáhané svaly na F32 Rebrina

Fitness stroje F32 Rebrina katalógový list

Katalógový list na stiahnutie