F33 Multifunkčná Fitness Stanica

Vonkajší fitness stroj Multifunkčná fitness stanica je stroj, ktorý posilňuje nohy, pás a boky. Zároveň zlepšuje funkciu pľúc, srdca a pružnosť končatín. Uvoľňuje brušné svalstvo, svaly dolnej časti chrbta a bokov.

Ako cvičiť:

Twister

 1. Postavte sa čelom k stredu fitness stroja, oboma rukami pevne uchopte kruhovú rukoväť.
 2. Umiestnite obe nohy na šedú rotačnú plošinu a otáčajte ich zo strany na stranu pomocou použitia brušných svalov.
 3. Pri cviku musíte stáť rovno a vzpriamene.
 4. Neotáčajte sa príliš prudko. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby.
 5. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Stepper

 1. Pevne uchopte rukoväte a postavte sa na pedále tak, aby ste boli tvárou k stredu stroja.
 2. Jednu nohu zatlačte dole tak, aby bola vystretá. Zároveň druhú nohu dajte hore tak, aby ste mali ohnuté koleno.
 3. Držiaky rukami tlačte hore a dole v opačnom smere ako nohy.
 4. Počas cvičenia vykonávajte pomalé a kontrolované pohyby.
 5. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Trenažér chôdze

 1. Pevne uchopte oboma rukami podpornú rukoväť a postavte sa oboma nohami na pedále.
 2. Striedavo pohybujte nohami dopredu a dozadu tak, aby ste mali nohy vždy v pohodlnej polohe.
 3. Počas cvičenia vykonávajte pomalé, plynulé a kontrolované pohyby.
 4. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F33 Multifunkčná Fitness Stanica

Ako cvičiť na F33 Multifunkčná Fitness Stanica

Namáhané svaly na F33 Multifunkčná Fitness Stanica

Namáhané svaly na F33 Multifunkčná Fitness Stanica

Fitness stroje F33 Multifunkčná Fitness Stanica katalógový list

Katalógový list na stiahnutie