F34 Posilňovacia stanica – váha závažia 20kg

Vonkajší fitness stroj Posilňovacia stanica – hmotnosť závažia 20 kg zvyšuje silu v celej hornej časti tela, precvičuje hrudník, ruky a ramenné svaly.

Ako cvičiť: 

  1. Postavte sa tvárou k zariadeniu a položte obe ruky na tyč so závažiami.
  2. Ohnite zápästia podľa potreby a zdvihnite tyč so závažiami nahor a následne pomaly a kontrolovane spúšťajte tyč nadol.
  3. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby.
  4. Počet opakovaní cvičení (alebo počet sérií) zvyšujte postupne tak, ako sa zlepšuje vaša kondícia.

Upozornenie: Maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom zdravej dospelej osoby. Pri používaní zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa fitness zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte svoje fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F34  Posilňovacia stanica – váha závažia 20kg

Ako cvičiť na F34 Posilňovacia stanica – váha závažia 20kg

Namáhané svaly na F34  Posilňovacia stanica – váha závažia 20kg

Namáhané svaly na F34 Posilňovacia stanica – váha závažia 20kg

Fitness stroje F34 Posilňovacia stanica – váha závažia 20kg katalógový list

Katalógový list na stiahnutie