Exteriérové hendikep fitness HF02

HF02 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie svalov a kĺbov horných končatín od ramien, cez lakte až po zápästie. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4230 x 3900 mm.

Ako cvičiť - Uchopte pevne oboma rukami rukoväte otočného kolesa a otáčajte ním striedavo v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Ruky vytáčajte len do takej polohy, aká je vám príjemná.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF02 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie