Exteriérové hendikep fitness HF05

HF05 exteriérové fitness zariadenie - sa skladá z dvoch častí - Šlapadla a Volantu. Slúži na precvičenie svalov a kĺbov horných aj dolných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4165 x 3550 mm

Ako cvičiť - Šlapadlo: umiestnite sa s vozíkom tak, že rukami pohodlne dočiahnete na rukoväte a nohy vyložte na pedále. Otáčajte nohami niekoľko otáčok striedavo dopredu a dozadu.
Volant: Uchopte pevne otočný kotúč a otáčajte ním ako s volantom v aute. Pohyb vykonávajte striedavo v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Ruky vytáčajte len do takej polohy, aká je vám príjemná.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF05 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie