Exteriérové hendikep fitness HF07

HF07 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie horných a dolných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4150 x 3600 mm..

Ako cvičiť - Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste pohodlne dočiahli na visiace rukoväte. Pre precvičenie horných končatín striedavo ťahajte jednu ruku nadol a druhú zdvíhajte nahor. Po niekoľkých sériách si oddýchnite.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF07 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie