Exteriérové hendikep fitness HF08

HF08 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie horných končatín dvomi spôsobmi so závažím. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4370 x 3700 mm.

Ako cvičiť - Zdvíhanie: Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste pohodlne dočiahli na rukoväte. Dvíhajte a spúšťajte striedavo pravú a ľavú časť so závažím v niekoľkých sériách. Pohyby nahor a nadol robte kontrolovane a len do polohy, aká vám je pohodlná.
Nakláňanie: Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste dočiahli na rukoväte a rameno so závažím striedavo nakláňajte na pravú a ľavú stranu. Pohyby vykonávajte kontrolovane a len do polohy, aká vám je pohodlná.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF08 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie