Exteriérové hendikep fitness HF09

HF09 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie horných a dolných končatín krúživým pohybom. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4420 x 3540 mm.

Ako cvičiť - Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste pohodlne dočiahli na rukoväte a zároveň nohy mohli vyložiť na stupačky. Začnite točiť rukami a nohami ako pri bicyklovaní niekoľko otáčok smerom vpred a niekoľko otáčok smerom vzad. Prípadne nohami a rukami točte v opačných smeroch a pohyb striedajte. Po niekoľkých sériách si oddýchnite.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF09 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie