Exteriérové hendikep fitness HF10

HF10 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie horných končatín, chrbta, ramien a brušných svalov. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 5000 x 3800 mm.

Ako cvičiť - Tlačenie: Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste boli chrbtom ku konštrukcii a rukoväte mali pred sebou. Uchopte rukoväte a tlačte ramená stroja nahor do výšky, ktorá vám je pohodlná. Následne kontrolovane ramená stroja spúšťajte nadol.
Ťahanie: Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste boli chrbtom ku konštrukcii a rukoväte mali nad sebou. Uchopte rukoväte a ťahajte rameno stroja nadol do polohy, ktorá vám je pohodlná. Potom rameno kontrolovane zdvíhajte do pôvodnej výšky. Po niekoľkých sériách si oddýchnite.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF10 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie