Exteriérové hendikep fitness HF11

HF11 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie horných končatín krúživým pohybom. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4500 x 3500 mm.

Ako cvičiť - Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste pohodlne dočiahli na hornú aj spodnú časť otočnej tyče. Uchopte tyč a krúťte rukami podobne ako pri bicyklovaní. Urobte niekoľko otočiek dopredu a niekoľko v opačnom smere. Po niekoľkých sériách si oddýchnite.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF11 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie