Exteriérové hendikep fitness HF12

HF12 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie horných končatín krúživým pohybom. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4300 x 3500 mm.

Ako cvičiť - Umiestnite sa s vozíkom tak, aby ste rukami pohodlne dočiahli na oba cvičebné kruhy. Položte dlane na profilované segmenty a krúživými pohybmi otáčajte kruhmi striedavo v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Po niekoľkých sériách si oddýchnite.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF12 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie