Exteriérové hendikep fitness HF13

HF13 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie horných končatín a hrudníka. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4450 x 3750 mm.

Ako cvičiť - Volant: Uchopte pevne otočný kotúč a otáčajte ním ako s volantom v aute. Pohyb vykonávajte striedavo v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Ruky vytáčajte len do takej polohy, aká je vám príjemná.
Hrudník: Uchopte rukoväte a tlakom rúk k sebe zdvíhajte závažie. Pohyb späť robte kontrolovane a pomaly. Po niekoľkých sériách si oddýchnite.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF13 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie