Exteriérové hendikep fitness HF14

HF14 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie horných končatín krúživými pohybmi na dvoch rôznych stanovištiach. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4300 x 3900 mm.

Ako cvičiť - Samostatné kruhy: Umiestnite sa s vozíkom tak, že rukami pohodlne dočiahnete na rukoväte oboch otočných kolies. Uchopte obe rukoväte a otočnými kolesami robte striedavo pohyb v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Kolesami môžete otáčať v rovnakom smere alebo každé v opačnom smere.
Veľké koleso: Uchopte rukoväte a točte kolesom ako kormidlom v smere a proti smeru hodinových ručičiek.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF14 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie