F18PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

F18PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak s pevným závažím - zariadenie určené na nárast sily a svalovej hmoty v oblasti hrudníka, ramien a horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 010 × 3 700 mm.

Ako cvičiť - sadnite si rovno na sedák a dbajte na to, aby ste mali vystretý chrbát. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte dopredu, až kým nemáte takmer úplne vystreté a rovné ruky. Následne ruky vráťte do východzej polohy. Vydychujte pri tlačení, nádych urobte pri návrate do východzej polohy. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F18PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Ako cvičiť na F18PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Namáhané svaly na F18PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Namáhané svaly na F18PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Fitness stroje s pevným závažím F18PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak katalógový list

Katalógový list na stiahnutie