F19PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín

F19PLUS Posilňovací stroj horných končatín s pevným závažím - slúži na precvičenie, spevnenie a nárast svalovej hmoty hornej časti tela: svaly chrbta, ramien, pŕs a horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 200 × 3 730 mm.

Ako cvičiť - sadnite si na sedák s vystretým chrbtom a tvár nasmerujte k zariadeniu. Pevne uchopte obe rukoväte. Pomaly ťahajte rukoväte dole, až kým ruky nebudete mať na úrovni hrudníka. Rukoväte pomaly vráťte do pôvodnej polohy. Nádych vykonajte pri pohybe rúk nadol, výdych pri pohybe nahor. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F19PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín

Ako cvičiť na F19PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín

Namáhané svaly na F19PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín

Namáhané svaly na F19PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín

Fitness stroje s pevným závažím F19PLUS Posilňovací Stroj Horných Končatín katalógový list

Katalógový list na stiahnutie