F20PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

F20PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak s pevným závažím - prístroj ponúka dva rôzne varianty úchopu, je preto možné na ňom komplexne precvičiť celý prsný sval spolu so svalmi ramenného pletenca. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 350 × 3 700 mm.

Ako cvičiť - sadnite si rovno na sedák a dbajte na to, aby ste mali vystretý chrbát. Nohy položte na opierky. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte dopredu, až kým nemáte takmer úplne vystreté a rovné ruky. Pomaly vráťte ruky do základnej pozície. Vydychujte pri tlačení, nadychujte sa pri pohybe späť. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F20PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Ako cvičiť na F20PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Namáhané svaly na F20PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Namáhané svaly na F20PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak

Fitness stroje s pevným závažím F20PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Výtlak katalógový list

Katalógový list na stiahnutie