F21PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Rozpaženie

F21PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Rozpaženie s pevným závažím - zariadenie určené najmä na tréning prsných a chrbtových svalov. Je vhodný nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilejších cvičiacich. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 910 × 3 860 mm.

Ako cvičiť - sadnite si rovno na sedák a dbajte na to, aby ste mali vystretý chrbát. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte naraz smerom do stredu, až po koniec. Pomaly vráťte ruky do základnej pozície. Nadychujte sa pri tlačení, vydychujte pri pohybe späť. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F21PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Rozpaženie

Ako cvičiť na F21PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Rozpaženie

Namáhané svaly na F21 Posilňovací Stroj na Hrudník - Rozpaženie

Namáhané svaly na F21 Posilňovací Stroj na Hrudník - Rozpaženie

Fitness stroje s pevným závažím F21PLUS Posilňovací Stroj na Hrudník - Rozpaženie katalógový list

Katalógový list na stiahnutie