F22PLUS Posilňovací stroj na Hrudník a Ramená

F22PLUS Posilňovací stroj na Hrudník a Ramená s pevným závažím - cvičením na tomto zariadení precvičíte a spevníte svalstvo v oblasti hrudníka, chrbta a horných končatín. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4 780 × 3 700 mm.

Ako cvičiť chrbát - sadnite si vzpriamene na sedák a pevne sa oň oprite. Pevne uchopte obe rukoväte. Pomalým a kontrolovaným pohybom stiahnite ruky dole na úroveň hrudníka. Pomaly sa vráťte do pôvodnej pozície. Nadychujte sa pri pohybe smerom dole, vydychujte pri návrate do štartovacej pozície. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Ako cvičiť výtlak - sadnite si rovno na sedák a dbajte nato, aby ste mali vystretý chrbát. Uchopte obe rukoväte pred sebou a tlačte dopredu, až kým nemáte takmer úplne vystreté a rovné ruky. Pomaly vráťte ruky do štartovacej pozície. Nadychujte sa pri tlačení, vydychujte pri návrate do štartovacej pozície. Vykonávajte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakovaní postupne zvyšujte podľa zlepšovania kondície.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.

Ako cvičiť na F22PLUS Posilňovací stroj na Hrudník a Ramená

Ako cvičiť na F22PLUS Posilňovací stroj na Hrudník a Ramená

Namáhané svaly na F22PLUS Posilňovací stroj na Hrudník a Ramená

Namáhané svaly na F22PLUS Posilňovací stroj na Hrudník a Ramená

Fitness stroje s pevným závažím F22PLUS  Posilňovací stroj na Hrudník a Ramená katalógový list

Katalógový list na stiahnutie