Exteriérové fitness so závažím NF06

NF06 exteriérové fitness s posuvným závažím - slúži na precvičenie horných končatín, svalov hrudníka a brucha.

Ako cvičiť - Sadnite si na sedák tak, aby ste mali chrbát opretý o zadnú opierku a ruky zohnuté v lakťoch. Rukami uchopte rukoväte tak, aby ste mali lakte zatlačené dozadu. Pomalým narovnávaním rúk zdvíhajte rameno stroja so závažiami. Potom pomaly klesajte do východzej polohy. Pre zvýšenie záťaže presuňte závažia z vrchnej časti ramena stroja do spodnej, pre zníženie záťaže závažia presuňte do vrchnej časti ramena stroja.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.