Exteriérové fitness so závažím NF08

NF08 exteriérové fitness s posuvným závažím - slúži na precvičenie horných končatín, chrbta a svalov hrudníka.

Ako cvičiť - Postavte sa pred konštrukciu tak, aby ste mali nohy pokrčené v kolenách, ruky mierne zohnuté v lakťoch a dočiahli nimi pohodlne na rukoväte. Pomalým ťahaním lakťov rúk zdvíhajte rameno stroja so závažiami. Potom pomaly klesajte do východzej polohy. Pre zvýšenie záťaže presuňte závažia zo zadnej časti ramena stroja do prednej, pre zníženie záťaže závažia presuňte do zadnej časti ramena stroja.

Upozornenie - maximálna nosnosť zariadenia je 150 kg. Zariadenie môže používať osoba vyššia ako 140 cm. Deti a osoby so zdravotným postihnutím musia byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. Pri používaní tohto zariadenia musia byť cvičenci oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia.