Exteriérové hendikep fitness HF03

HF03 exteriérové fitness zariadenie - slúži na precvičenie svalov a kĺbov horných končatín od ramien, cez lakte až po zápästie. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 5000 x 3580 mm. 

Ako cvičiť - Umiestnite sa s vozíkom tak, že rukami pohodlne dočiahnete na vrcholy oboch otočných kolies. Uchopte obe kolesá a rukami robte striedavo pohyb nadol a nahor tak, že kolesá stále držíte. Kolesami otáčajte len do takej polohy, aká je vám príjemná.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF03 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie