Exteriérové hendikep fitness HF06

HF06 exteriérové fitness zariadenie - slúži na precvičenie horných a dolných končatín ako trenažér chôdze. Minimálna potrebná plocha pre umiestnenie stroja musí mať rozmer 4500 x 3800 mm.

Ako cvičiť - Sadnite si na sedák tak, aby ste sedeli so vzpriameným chrbátom a pohodlne dočiahli na rukoväte. Nohy položte na stupačky. Striedavo pohybujte rukami dopredu a dozadu, pričom zároveň pohybujete nohami v opačnom smere. Rýchlosť pohybu a vychýlenie rukovätí voľte tak, aby vám to bolo pohodlné. Medzi jednotlivými sériami si oddýchnite a vydýchajte sa.

Upozornenie - Pri cvičení majte vozík riadne zabrzdený. Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF06 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie