Exteriérové hendikep fitness HF15

HF15 exteriérové fitness zariadenie pre hendikepovaných - slúži na precvičenie rovnováhy a rehabilitáciu.

Ako cvičiť - Uchopte obe madlá po stranách a pomaly sa z nohy na nohu presúvajte na druhú stranu zariadenia. Vďaka pieskovému podkladu je udržovanie rovnováhy trochu náročnejšie, čím sa precvičujú svaly nôh a rúk.

Upozornenie - Pri používaní tohto zariadenia musia byť jeho používatelia oboznámení s prevádzkovým poriadkom a musia ho dodržiavať. Osoba, ktorá používa cvičebné zariadenie, si musí byť vedomá svojho zdravotného stavu a svojich fyzických možností. Nepreceňujte Vaše fyzické sily počas cvičenia. Deti do 14 rokov musia mať pri cvičení dospelý dozor.

Fitness stroje pre hendikepovaných Exteriérové hendikep fitness HF15 katalógový list

Katalógový list na stiahnutie